Vi dekker hele Norge!

Om hytta eller huset befinner seg dypt inne i Jotunheimen, på Sørlandskysten, i Narvik eller midt i Oslo spiller ingen rolle. Vi har snødata fra hele landet som oppdateres flere ganger daglig. Det eneste du trenger å gjøre er å oppgi adressen hvor hytta eller huset befinner seg, eller markere lokasjonen i et kart. Deretter oppgir du om bygget er oppført før eller etter 1979, så ordner vi resten! Ønsker du å overvåke snøvekten på flere hytter, eller kanskje både hytta og huset, så har vi støtte for det også.

perm_data_setting

Hvor mye snø tåler taket

Basert på hvor høyt over havet huset eller hytta befinner seg, kombinert med krav til bæreevne for nybygg i den aktuelle kommunen på byggetidspunktet, beregner vi hvor mange kilo snø taket/bygget skal tåle per kvaderatmeter.


Utregningene forklart over gir en estimert bæreevne bygget er konstruert for. Vi begynner å varsle deg når vekten av snøen på bakken i området hvor huset eller hytta befinner seg overskrider 60% av byggets estimerte bæreevne. Du kan alltid se nåværende vekt av snø i App'en

Hvordan det virker

Hver eneste dag samler Meterologisk institutt, Norges vassdrag- og energidirektorat, Statens vegvesen og flere andre inn data om nedbør, temperatur, vind og mange andre faktorer relatert til været. Dybde, alder og vanninnhold i snøen er noen av tingene som bestemmer vekten. Vekten av snø refereres til som 'snøens vannekvivalent', altså hvor mye vann blir det av en kvadartmeter snø når den smelter.

Kjenner man til hvor mange millimeter vann det blir av en kvadrameter snø når den smelter, ja da kjenner man også til hvor mange kilo en kvadratmeter snø veier. Dette er fordi 1 millimeter vann per kvaderatmeter er det samme som 1 kg snø.

All informasjon i Snøfall baserer seg på daglige målinger fra hundrevis av målestasjoner over hele Norge. Prognosene for vekt av snø baserer seg på forventet nedbør de neste 10 dagene kombinert med forventet temperatur.

Våre kilder

Data som presenteres i Snøfall baserer seg på informasjon som hentes daglig fra